Đã thêm vào giỏ hàng!

Xem giỏ hàng và thanh toán

Đang tìm kiếm sản phẩm...

Giỏ hàng0

Chính sách chung

Chấp thuận các điều kiện Sử dụng

Khi sử dụng website của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẮC HÀ, Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Hướng dẫn mua hàng”. Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Hướng dẫn mua hàng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu quý khách vẫn tiếp tục sử dụng website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

1. Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên website nhằm mục đích cung cấp thông tin về CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẮC HÀ, về thông tin sản phẩm và dịch vụ mà mà chúng tôi đang cung cấp. Các thông tin khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của khách hàng đều được ghi rõ nguồn cung cấp.

2. Liên kết đến website khác

Website có thể cung cấp một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẮC HÀ không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết này. Chúng tôi từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu nói trên.

3. Liên kết từ website khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẮC HÀ không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của website này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện/hiển thị mặc định của website mà chưa có sự đồng ý của chúng tôi

Đang tải
Hotline Zalo Facebook Messenger